2017. augusztus 22., kedd

Elég volt 500 év

Lassan fél éve történt ez a történelmi jelentőségű esemény, jó ha tudunk róla, és imádkozzunk, hogy itthon is elinduljon a kiengesztelődés, a gyógyulás:Az emlékek gyógyulásaHildesheim 2017 – szellemi falak leomlása2017. március 11. – Hildesheim – nem mindennapi istentisztelet helyszíne volt a város a reformáció 500. évében. Jelen volt az evangélikus és a katolikus egyházi vezetők mellett az államelnök, a szövetségi parlament elnöke sőt a kancellárasszony is. Mondhatni, az esemény a berlini fal 1989-es leomlása, a politikai falbontás után egy új, ezúttal szellemi falbontást jelent.

Az eddigi jubileumoktól eltérően az 500 éves évfordulón az ünneplés nem elhatárolódó és polemizáló, hanem immár a nagy közös értékeket keresik együtt evangélikusok és katolikusok. Hálával, kölcsönös megbecsüléssel és a megbánás szellemében zajlanak a találkozók, megemlékezések.

Évek óta mindkét felekezet részéről sokan tartottak bűnbánatot saját egyházuk nevében és imádkoztak a gyógyulásért. Külön „szerencse”, hogy a két nagy egyház jelenlegi vezetői nem csak földrajzi, de lelki értelemben is közel vannak egymáshoz. Mind Bedford-Strohm evangélikus püspöknek, a Németországi Protestáns Egyház elnökének, mind Reinhard Marx katolikus püspöknek, a Német Püspöki Konferencia elnökének Münchenben van a székhelye és már 2015-ben elhatározták, hogy a jubileumi évben szűk felekezeti ünnep helyett közös Krisztus-ünnepet fognak ülni. Ennek megfelelően kidolgoztak egy közös dokumentumot, amelyben bűnbánati és kiengesztelődési istentiszteletekre hívják mindkét felekezetet Németország-szerte.

2016. október 31-e emlékezetes állomása a gyógyulási folyamatnak, történelmi eseménynek számít, hogy ekkor a pápa aktívan részt vett és közreműködött a Lutheránus Világszövetség reformációnapi istentiszteletén a svédországi Lundban.

A hildesheimi istentisztelet helyszíne is különleges, a Szent Mihály templom Németország legrégibb szimultán temploma, amelyet – bár 2006-ig fallal és vaskapuval elválasztott két külön részben, de mindkét felekezet használt. Az ezeréves templomban történt meg 1517. óta első alkalommal, hogy a két nagy egyház képviselői korlátozások nélkül hivatalosan beismerték bűneiket, bocsánatot kértek és nyilvánosan elkötelezték magukat a kiengesztelődési folyamat mellett.

Különösen fontos, hogy minderre Németországban került sor, ahol a XVI. században a nyugati egyház egysége megbomlott és e szakadás után még sok további törés és szétválás történt az evangélikus közösségen belül is. A szakadás Európából elterjedt az egész világon, épp ezért logikus és szükséges, hogy Európából, pontosan Európa központjából induljon a gyógyulás. Fontos volt az állami vezetők részvétele is, hiszen annak idején a német választófejedelmek aktív résztvevői és formálói voltak mind a reformációnak mind az ellenreformációnak.

Márciusban Hildesheimban elindult egy folyamat, most az a feladatunk, hogy helyi szinten is dolgozzunk az egységért baráti, gyülekezetek közötti kapcsolatok útján, illetve az evangélikus egyház és a szabadegyházak közötti hivatalos kiengesztelődésért.

Ebben mintát adhat a Hildesheimban elhangzott Közös bűnvallás:


Jézus Krisztus, élő Isten Fia,
Üdvözítőnk, Reménységünk, Megváltónk:
Eléd jövünk megosztottságunk terhével, múltunk árnyaival.
Eléd jövünk szégyenkezve és gyászolva a viszályunk okozta szenvedés miatt.
Beismerjük Előtted bűnünket, és nyomorúságunkban Hozzád kiáltunk.
Nem ismerünk más menedéket, mint a Te kimeríthetetlen irgalmadat.
Bocsátsd meg mindazt, ami elválaszt bennünket Tőled és egymástól.
Igazságod világosságánál elismerjük saját kudarcainkat:
hogy híjával vagyunk a tapintatosságnak és a testvériességnek,
híjával az egymás iránti gondoskodásnak és tiszteletnek.
Add nekünk a kiengesztelődés Lelkét, Ő vegye el mindazt, ami elválaszt,
Ő vezesse lépteinket, hogy hitelesen haladhassunk az Egyház egysége felé.
Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, Reménységünk, Megváltónk:
Te légy a kenyér, amely minket éltet,
Te légy a világosság, hogy lássunk,
Te légy az út, amelyen járjunk.
Amen

A német Charisma Magazin 2017. III. negyedévi száma nyomán

Nincsenek megjegyzések: