2015. október 26., hétfő

Csodálatos munkám volt a hétvégén! Az Imádság Háza konferencián fordíthattam az augsburgi Imádság Háza alapítójának, Johannes Hartl-nak az előadásait. 
Ráadásul részese lehettem a felemelő, Lélektől vezetett és tüzes dicsőítéseknek! Kézzel fogható volt az Úr jelenléte!

A konferenciáról készült felvételek hamarosan fent lesznek a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás honlapján: http://mkkm.hu/videotar, itt fent van a tavalyi Imádság Háza Konferencia anyaga. De míg tavaly Máriabesnyőn kb. 150 résztvevő volt, idén már csaknem 750-en jöttek el a Rhema Központba!! 

Az egyik legfontosabb üzenet, amit a konferenciáról magammal hoztam, hogy mindenek előtt imádkoznunk kell, Isten vezetését kérni és közbenjárni, hogy országunkban, Európában és az egész világon megszenteltessék az Úr neve és eljöjjön az Ő országa. Ez harc, nem test és vér ellen, hanem a sötétség erői ellen, harc a szellemi légkör megtisztításáért.
És ez a harc már folyik szerte a világon. Az Imádság Háza az Úr műve, egymástól függetlenül egyre többen hallják meg a hívást, hogy állítsák helyre Dávid sátrát, ahol 7*24 órában dicsőítették az Urat zenészek, énekesek, "hivatásos" imádók! Ma sorra nyílnak ilyen "sátrak", melyekben rendszeres, sok helyen pedig folyamatos a dicsőítés és a közbenjárás!!

Johannes Hartl írását a menekültkérdésről most fordítom, külön bejegyzésben fogom közzétenni. Addig is megosztom egy korábbi prófétai levelét az ISIS-ről:
http://van-elet.blogspot.hu/p/johannes-hartl.html

 

2015. október 18., vasárnap


Részletek Schönborn bíboros, bécsi érsek szentbeszédéből, amelyet szeptember 29-én, a medjugorje békeimádságon mondott Stephansdom-ban:


"Honnan ismersz engem?" Nátánáelnek, a későbbi apostolnak ezt a kérdését mindannyian feltehetjük ma Jézusnak. Jézus, Rabbi, Mester, honnan ismersz engem? Engedjük meg a szívünknek ezt a boldogságot: Uram, Te egészen ismersz engem, keresztül-kasul, úgy, ahogyan senki más. Nem vagyok rejtve Előtted. Ismered a legtitkosabb örömeimet, a legtitkosabb nyomorúságaimat, a kudarcaimat, a bűnömet. Ismered. Neked elmondhatom. Ez valami olyan nagy, olyan csodálatos dolog, ez az életünk legbensőbb titka. Ő ismer engem, mindenestül és én ismerhetem őt, mindenestül.

Testvérek, ez azonban nem minden. Még tovább is megy. Rabbi, Te Isten Fia vagy, Te vagy Izrael Királya! Megvalljuk, hogy Te vagy a Fölkent, a Krisztus. Ez a megvallás a hitünk szíve, különben nem vagyunk keresztények. Jézus azt mondja: „Még nagyobbat fogsz látni.” És azt: „Ti mind látni fogjátok a megnyílt eget”. Erről szeretnék elgondolkodni veletek. Mit jelent ez? Hol látjuk megnyílva az eget? Ti láttátok már a megnyílt eget?

Múlt szombaton egy barátom, aki Szíriából származik, nekem ajándékozta ezt a medált. Az első oldalán Mária van a gyermekkel, majdnem olyan, mint a Mariazelli Madonna, a hátoldalán egy egyszerű kereszt. Ezt a medált mindig magánál hordta egy szír katolikus férfi, azon a napon is, amikor meggyilkolták a hitéért. És ennek a vértanúnak az édesanyja küldte nekem az Isten Anyját.  Látni fogjátok a megnyílt eget! Emlékeztek: mikor van szó a Szentírásban arról, hogy valaki látja a megnyílt eget? Itt van elől Szent István, fölnéz, odafönt látja az Urat az Atya jobbján állni. Azt mondja: Látom a megnyílt eget (Ap.Csel. 7,56) Napjaink sok-sok mártírja megtapasztalja, amit István. Aki megvallja Krisztust, afölött nyitva az ég. Ma világ sok részén nyitva áll az ég a mártírok fölött. Ami vereségnek látszik, valójában oxigén a világnak, friss levegő, megnyílt ég. A Krisztusról való tanúságtétel megnyitja fölöttünk az eget. 


Mondok egy másikat: a székesegyház szentségimádó kápolnájában, ahol reggel hattól este tízig van szentségimádás, a falnál áll egy Mária-szobor, külön neve van: a Menny Kapuja. Mária a Menny Kapuja, azaz rajta keresztül nyitva van a menny. Nem hihetetlen és csodálatos, hogy Isten Anyja újra meg újra a világ olyan sok helyén nyitja meg az eget, hogy bejárásunk legyen az égbe?! Ő a Menny Kapuja.

Ha arra a hatvanezer fiatalra gondolok, akik idén nyáron Medjugorjéban voltak, ott is nyitva volt az ég, méghozzá igen forrón. Nem volt strand, nem voltak turista látványosságok, de a fiatalok eljöttek. Miért? Mert megtudták: itt nyitva van az ég. Itt van Mária, és ahol Mária van, ott nyitva van az ég. Látni fogjátok a megnyílt eget! Ezért köszönet az Isten Anyjának, aki elhozza nekünk a Menny friss levegőjét.

Egy harmadik és utolsó dolog: Látni fogjátok a megnyílt eget és az angyalokat föl-alá szállni az Emberfia fölött. Amikor most az eukarisztiát ünnepeljük, akkor nyitva az ég. Minden angyal és szent itt van! Az egész menny itt van, amikor az eukarisztiát ünnepeljük! Nyitva az ég fölöttünk. Jézus itt van. Nyitva van fölöttünk az ég .

Nyitva van fölöttünk az ég, amikor találkozunk Jézussal a szegényekben. Nagy kihívással szembesülünk ezekben a napokban. Tegnapelőtt Afganisztánban elfoglaltak egy várost a tálibok és azóta százezer ember menekül. Nem egyhamar lesz ennek vége. Folytatódni fog. Olyan sok a nyomorúság a világban. Nem a statisztikák a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ... ha mégoly sokan vannak is, látjuk-e az egyes embereket? A szülőket a gyerekeikkel, az időseket, a fiatalokat, ők emberek, egyszerűen emberek. Amit a legkisebb testvéremmel tettetek, velem tettétek. Testvéreim, ez egy esély, egy kegyelem. Hatalmas kihívás Európa számára. De talán ezáltal Európa fölött ismét megnyílik az ég. Hagyjuk az egoizmust, hagyjuk az önzést. Talán az Úr nekünk is meg akarja nyitni az eget.

Amen.